SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Szpital MSW w Katowicach
Szpital Poradnie Pracownie POZ Przetargi Kontakt U nas Galeria
Przekierowanie na podstronę Szpital Przyjazny Kombatantom  Szpital
 Przyjazny
 Kombatantom

Udzielanie Informacji Publicznej
na wniosek


SP ZOZ MSWiA w Katowicach udziela informacji publicznych na wniosek zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dpostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)

Wniosek powinien zawierać:

  1. określenie informacji, którą jest zainteresowany wnioskodawca
  2. dane kontaktowe wnioskodawcy


Dodatkowe informacje:

Informujemy o procedurze postępowania: rodzina - szpital w przypadku zgonu pacjenta w zakresie transportu i przechowywania zwłok.

Prawa autorskie zastrzeżone © SP ZOZ MSWiA w Katowicach