SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Szpital MSW w Katowicach
Szpital Poradnie Pracownie POZ Przetargi Kontakt U nas Galeria
Przekierowanie na podstronę Szpital Przyjazny Kombatantom  Szpital
 Przyjazny
 Kombatantom

Kierownictwo Jednostki


 • p.o. Dyrektora:
  Tadeusz Zadęcki

 • Naczelna Pielęgniarka:
  mgr Beata Będkowska
 • Główna Księgowa:
  mgr Barbara Rusnarczyk

 • Rada Społeczna:
  • Przewodniczący:
   Przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji senator Rafał Muchacki
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
   insp. Piotr Kucia
  • Śląski Komendant Wojewódzki Państowej Straży Pożarnej:
   bryg. Jacek Kleszczewski
  • Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej:
   płk Andrzej Baliński
  • Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej:
   płk Adam Jopek
  • Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej:
   dr Jerzy Rdes
  • Przedstawicielka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:
   Maria Grabowska

Prawa autorskie zastrzeżone © SP ZOZ MSWiA w Katowicach