SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Szpital MSWiA w Katowicach
Szpital Poradnie Pracownie POZ Przetargi Kontakt U nas Galeria
Przekierowanie na podstronę Szpital Przyjazny Kombatantom  Szpital
 Przyjazny
 Kombatantom

Prawa Pacjenta

Poniżej zamieszczono odniesienia do poszczególnych stron i dokumentów:

Karta praw pacjenta
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Więcej informacji na stronie:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Prawa autorskie zastrzeżone © SP ZOZ MSWiA w Katowicach