SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Szpital MSWiA w Katowicach
Szpital Poradnie Pracownie POZ Przetargi Kontakt U nas Galeria

Przekierowanie na podstronę Szpital Przyjazny Kombatantom  Szpital
 Przyjazny
 Kombatantom
Przekierowanie na stronę Departament Zdrowia MSWiA  Departament
 Zdrowia
 MSWiAPodstawowa Opieka Zdrowotna :Lekarz Pierwszego Kontaktu
Katowice
ul. Głowackiego 10
40-052 Katowice
rejestracja tel. (0-32) 782-72-00

lekarz:      Iwaniuk Małgorzata
Caruk Agata
Zarzycka Aleksandra
Ludwisiak Agnieszka
Lekarze rezydenci

^ do góry ^
Lekarz Pierwszego Kontaktu
Częstochowa
ul. Kopernika 38
42-200 Częstochowa
rejestracja tel. (0-34) 324-34-91

lekarz:      Wojtania Jarosław
Hibner Ryszard

^ do góry ^
Lekarz Pierwszego Kontaktu
Bielsko Biała
ul. Krasickiego 12a
43-300 Bielsko-Biała
rejestracja tel. (0-33) 816-29-07

lekarz:      Przegalińska Lidia
Kłaptocz Dariusz
Lekarze rezydenci

^ do góry ^

Prawa autorskie zastrzeżone © SP ZOZ MSWiA w Katowicach