Otwarcie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWiA w Katowicach

W dniu 30 listopada 2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach otworzył Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
W uroczystym otwarciu wziął udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Kozłowski oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
MSWiA przekazało na ten cel dotację w wysokości 1 miliona 134 tysięcy złotych na zakup nowoczesnej aparatury m.in. respiratorów, kardiomonitorów i aparatu RTG. Podczas inauguracji obecne były media.

 

Drukuj