Wolne miejsca specjalizacyjne

SP ZOZ MSWiA w Katowicach

informuję, ze posiada wolne miejsca specjalizacyjne w:

Oddziale Chorób Wewnętrznych

– Oddziale Nefrologii

chętnych prosimy o kontakt   Dział kadr tel. 32 78 27 301 lub 32 78 27 302

Drukuj