Atak Terrorystyczny – lotnisko Muchowiec w Katowicach – ćwiczenia resortowej służby zdrowia i służb mundurowych

W dniu 22 października 2019 roku przeprowadzono wspólne ćwiczenia resortowej służby zdrowia i służb mundurowych. Zadanie polegało na sprawdzeniu prawidłowości procedur w ramach statutowych zadań SP ZOZ MSWiA w Katowicach. Symulacja polegała na lądowaniu samolotu na lotnisku Muchowiec i ataku  terrorystycznym na pasażerów. Założenie dotyczyło wybuchu „brudnej bomby” która wywołała nietypowe rany i objawy u ofiar.

W szkoleniu brali udział Personel Szpitala MSWiA w Katowicach oraz Policjanci, Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i Straż Pożarna. Wszystkie służby wykazały się dużym zaangażowaniem w nietypowy scenariusz ćwiczenia.

Osoby biorące udział w ćwiczeniu podkreśliły, ze ten niekonwencjonalny scenariusz wykazał, że współpraca i przepływ informacji jest niezbędny w przypadku sytuacji kryzysowych.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wypracowaniem wspólnych wniosków.

Drukuj