Baza wiedzy

Leki Pharmindex mobile – mobilna aplikacja zawierająca bazę leków do pobrania na urządzenia z systemem Android oraz Apple

Standard Pracy Komitetu Transfuzjologicznego -Publikacja sfinansowana  przez Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”

Ogólne dla personelu medycznego

http://www.krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl/
Polskie Towarzystwo Kardio- Torakochirurgów www.ptkt.pl
Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej www.ptnk.pl
Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej www.balneologia.lo.pl
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Neurologicznej www.ptrehn.pl
Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT www.msp-pakt.med.pl
www.portalemedyczne.pl
www.konsylium24.pl
Materiały dedykowane dla Kardiochirurgów i Kardiologów
www.acc.org
www.ncbi.nlm.nih.gov
www.cardiothoracicsurgery.org
www.eacts.org
www.escardio.org
www.nejm.org
www.euroscore.org
www.krok.csioz.gov.pl
www.escardio.org
www.123sonography.com
Dla pielęgniarek i ratowników medycznych
Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej  www.nursing.com.pl
Portal pielęgniarek i położnych www.pielegniarki.info.pl
www.ckppip.edu.pl
www.doipip.wroc.pl
www.ptp.na1.pl
www.nipip.pl
Portal dla i o ratownikach medycznych
www.ratownik-med.pl
Dla diagnostów laboratoryjnych
www.labportal.pl
Dla fizjoterapeutów
www.fizjoterapeutom.pl
www.fizjoterapeuty.pl
www.atlasfizjoterapii.pl
www.neoreh.pl
www.fizjoterapiaonline.pl
Dla Diagnostów Laboratoryjnych
Portal Skazy krwotocznej. Zakrzepica
Diagnostyka laboratoryjna
Euroimmun akademia
Ereumatologia.pl
Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
https://www.ptgin.pl/
 Zebrania Naukowo-Szkoleniowe Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
http://www.ptg.katowice.pl/mod_venue/pl/
 Ginekologia Po Dyplomie
https://podyplomie.pl/gpd
 Ginekologia i Perinatologia praktyczna
https://journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt
 Medycyna Praktyczna
https://www.mp.pl/
 Psychiatria i Psychologia Kliniczna
http://www.psychiatria.com.pl
 Psychiatria i Psychoterapia – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
http://www.psychoterapiaptp.pl
 Psychiatria Polska
http://www.psychiatriapolska.pl
 Psychiatria Vi Medica
https://journals.viamedica.pl/psychiatria
 Psychologia w praktyce
https://psychologiawpraktyce.pl
Informator Medyczny
https://www.info-med.pl
 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
https://www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms