Dyrekcja

Dyrektor: dr n. med. Piotr Grazda

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych: mgr inż. Lidia Ślęzak

Naczelna Pielęgniarka: mgr Beata Będkowska

Główny Księgowy: mgr Krystyna Szykuła