Inspektor Ochrony Danych

Natalia Giża
adres e-mail: iodo@zozmswia.katowice.pl

Mirosław Bielicki
adres e-mail: iodo@zozmswia.katowice.pl
nr tel. 32 78 27 343