Ogłoszenie II pisemny przetarg na najem powierzchni pod automaty vendingowe

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem   3 powierzchni każda o pow. 1 m2  w budynku A Szpitala w Katowicach  przy ul. Głowackiego 10 z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów vendingowych do dystrybucji napojów zimnych, gorących oraz przekąsek  na okres 4 lat .

 

15-09-2020r. przetarg zakończony  Ogłoszenie o wyborze oferenta

Więcej>> “Ogłoszenie II pisemny przetarg na najem powierzchni pod automaty vendingowe”

Pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach Więcej>> “Pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach”

Pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości lokalowej położonej w Cieszynie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  iAdministracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi  ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na najem  nieruchomości   lokalowej   położonej  w   Cieszynie Więcej>> “Pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości lokalowej położonej w Cieszynie”

Ogłoszenie na najem części nieruchomości położonej w Katowicach

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem części nieruchomości położonej w Katowicach, przy ul. Wojewódzkiej 56. Więcej>> “Ogłoszenie na najem części nieruchomości położonej w Katowicach”

Ogłoszenie na najem nieruchomości lokalowej położonej w Cieszynie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości lokalowej położonej w Cieszynie, przy ul. Plac Wolności 8 Więcej>> “Ogłoszenie na najem nieruchomości lokalowej położonej w Cieszynie”