Postępowanie konkursowe nr 1/2020 – Badania histopatologiczne i inne laboratoryjne

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – wykonywanie badań histopatologicznych i innych laboratoryjnych,

przez okres 24 miesięcy.

K 3/2019 – konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Częstochowie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi przy ulicy Głowackiego 10 w Katowicach kod 40-052 ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Częstochowie. Szczegóły w załącznikach.

16.03.2020r. UWAGA W ZWIĄZKU Z ZWIĘKSZONYM ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM NASTĘPUJE ZMIANA W ZAKRESIE PUNKTU 4 OGŁOSZENIA. SZCZEGÓŁY W ZAŁACZNIKU ogloszenie – ZMIANA2

06.03.2020r. Uwaga: zmiana w zakresie punktu 4 i 6 ogłoszenia – szczegóły w załączniku ogłoszenie – ZMIANA.pdf 

K 2/2019 OGŁOSZENIE – konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi przy ulicy Głowackiego 10 w Katowicach kod 40-052

ogłasza konkurs  na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ. Szczegóły w załącznikach.

16.03.2020r. UWAGA W ZWIĄZKU Z ZWIĘKSZONYM ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM NASTĘPUJE ZMIANA W ZAKRESIE PUNKTU 4 OGŁOSZENIA. SZCZEGÓŁY W ZAŁACZNIKU ogloszenie -ZMIANA

 

K 1/2019 OGŁOSZENIE – Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z częścią urazową.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi przy ulicy Głowackiego 10 w Katowicach kod 40-052

ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z częścią urazową. Szczególy w załącznikach.

16.03.2020r. UWAGA W ZWIĄZKU Z ZWIĘKSZONYM ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM NASTĘPUJE ZMIANA W ZAKRESIE PUNKTU 4 OGŁOSZENIA. SZCZEGÓŁY W ZAŁACZNIKU ogłoszenie – ZMIANA

Postępowanie konkursowe nr 7/2019 – medycyna pracy

unieważnienieOgłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – przez lekarzy profilaktyków oraz psychologów w zakresie Poradni Medycyny Pracy, przez okres 12 miesięcy.

29.05.2020r. informacja o unieważnieniu, szczegóły w załączniku. unieważnienie

24.04.2020r. Uwaga: zmieniono termin sładania i otwarcia ofert z 26 maja 2020r na 28 kwietnia 2020r, godziny pozostają bez zmian.  Szczegóły w załaczniku. 4. Przesunięcie terminu składania ofert

16.03.2020r. Uwaga: zmieniono termin sładania i otwarcia ofert z 27 marca 2020r na 28 kwietnia 2020r, godziny pozostają bez zmian.  Szczegóły w załaczniku.

26.02.2020r. Uwaga: zmieniono termin sładania i otwarcia ofert z 27 lutgo 2020r na 27 marca 2020r, godziny pozostają bez zmian.  Szczegóły w załaczniku.

Uwaga: zmieniono termin sładania i otwarcia ofert z 10 stycznia 2020r na 27 lutego 2020r, godziny pozostają bez zmian.  Szczegóły w załaczniku.