Postępowanie konkursowe nr 7/2019 – medycyna pracy

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – przez lekarzy profilaktyków oraz psychologów w zakresie Poradni Medycyny Pracy, przez okres 12 miesięcy.

Uwaga: zmieniono termin sładania i otwarcia ofert z 10 stycznia 2020r na 27 lutego 2020r, godziny pozostają bez zmian.  Szczegóły w załaczniku.

 

Postępowanie konkursowe nr 6/2019 – zabiegi tracheotomii

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  wykonywanie zabiegów tracheotomii, przez okres 24 miesięcy.

Szczegóły w załącznikach.

 

28.01. 2020r. Uwaga: Samodzielny Publicznegy Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert z  22 stycznia 2020r. na 26 lutego 2020r. godziny pozostają bez zmian.  Szczegóły w załączniku.

Samodzielny Publicznegy Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert z 17 grudnia 2019 na  22 stycznia 2020r. Szczegóły w załączniku.

 

Postępowanie Konkursowe Nr 5/2019 – medycyna pracy

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – przez  lekarzy profilaktyków oraz psychologów w zakresie Poradni Medycyny Pracy, przez okres 12 miesięcy.

Samodzielny Publicznegy Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert z 25 listopada na 27 listopada 2019r. Szczegóły w załączniku.