Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko: Specjalista ds. kontraktowania i rozliczeń.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. kontraktowania i rozliczeń świadczeń medycznych.

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.

 2. Doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach służby zdrowia.

 3. Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 4. Znajomość ustawy o działalności leczniczej.

 5. Umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji pakietu MS OFFICE.

 6. Umiejętność formułowania pism urzędowych.

 7. Samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności :

 1. Przygotowywanie postępowań konkursowych w oparciu o ustawę o działalności leczniczej oraz procedury wewnętrzne.

 2. Rozliczanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 3. Sprawozdawczość do Narodowego Funduszu Zdrowia.

 4. Bieżące monitorowanie realizacji i rozliczeń świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 2. Praca od poniedziałku do piątku.

 3. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowegoZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach przy ul: Głowackiego 10; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji;

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: iodo@zozmswia.katowice.pl

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
  i mogą być udostępnianie podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy powierzenia.

 1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i/lub a) RODO.

 1. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.

 1. Za zgodą kandydatów w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

 1. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez SP ZOZ MSWiA
w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach przy ul: Głowackiego 10 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez SP ZOZ MSWiA
w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach przy ul: Głowackiego 10 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.Drukuj