Postępowanie konkursowe nr 7/2019 – medycyna pracy

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – przez lekarzy profilaktyków oraz psychologów w zakresie Poradni Medycyny Pracy, przez okres 12 miesięcy.

16.03.2020r. Uwaga: zmieniono termin sładania i otwarcia ofert z 27 marca 2020r na 28 kwietnia 2020r, godziny pozostają bez zmian.  Szczegóły w załaczniku.

26.02.2020r. Uwaga: zmieniono termin sładania i otwarcia ofert z 27 lutgo 2020r na 27 marca 2020r, godziny pozostają bez zmian.  Szczegóły w załaczniku.

Uwaga: zmieniono termin sładania i otwarcia ofert z 10 stycznia 2020r na 27 lutego 2020r, godziny pozostają bez zmian.  Szczegóły w załaczniku.

Drukuj

Załączniki